Športno kulturno razvojno društvo Na placu povezuje mlade po starosti in duhu, ki nas je združila želja po kakovostnih, vsebinsko bogatih kulturnih dogodkih ter širši javnosti zanimivih glasbenih prireditev na Krasu. Ukvarjamo se z organizacijo kulturnih, športnih in zabavnih prireditev na Krasu. Skrbimo tudi za ohranjanje tradicij ter razvoj kulturnega dogajanja v lokalnem okolju.

Po 7 letih delovanja imamo poleg festivala Gin & Brin za sabo tudi vrsto drugih uspešnih dogodkov. Vsako leto prirejamo pustovanje pod šotorom v Dutovljah, ki je bilo v nekaterih letih najbolj obiskano na Primorskem. Organiziramo tudi več manjših, lokalnih dogodkov (večere salse, predstave za najmlajše, manjše koncerte, dobrodelne dogodke, športne turnirje, kresovanje …). Delovanje društva v celoti sloni na prostovoljnem delu članov.